Tırnak Yeme

Tırnak Yeme

Tırnak yeme alışkanlığı genellikle 3-4 yaşlarından sonra görülmeye başlar. Az rastlanan bir durum da olsa çocuklarda 15-20 aylık gibi erken dönemlerde görülmüştür.

Tırnak yeme davranışının altında yatan temel sebep; diğer olumsuz davranışlarda olduğu gibi psikolojidir.

Çevresi, ailesi ve kendine karşı bir güvensizlik durumu tırnak yeme davranışının çocukta oluşmasına sebep olabilir.

Çocuğun içinde bulunduğu ve yetiştiği ortamda aşırır baskıcı, otoriter bir eğitimin uygulanması, sürekli eleştirilmesi de tırnak yeme alışkanlığı sebeplerindendir.

Çocuğun aile içinde, kardeşler arasında birbiriyle kıyaslanması, kardeşler arasında sevginin eşit olarak dağıtılmaması da tırnak yemede diğer bir faktördür.

Çocuğun stresli ve sinirli olması, kendini yalnız hissetmesi ve bu durumlardan kurtulmak için kendi · sini avutacak bir durum olarak tırnak yemeyi seçmesi de bir etkendir.

Aile içinde yaşanan problemler, eşlerin yaşamış oldukları kavga ve geçimsizlik, tırnak yeme davranışına sebep olabilir.

Diğer bir sebep de çocuğun çevresinde tırnak yiyen birini görüp onu model alarak taklit etmesidir.

NELER YAPILABİLİR?

  • Uzmanlar bu konuda en etkili yöntemin, 3-4 yaşlarına kadar bu alışkanlığın anne babalar tarafından görmezden gelinmesi olduğunu savunmaktadırlar.
  • Diğer davranış problemlerinin çözümünde faydanıldigi gibi, çocuğun bu davranışının sebepleri araştırılmalı, onu bu alışkanlığa iten durumların ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır.
  • Korkutarak, ceza vererek problemin çözümüne yaklaşılmamalıdır. Bu durum çocukta farklı problemlerin oluşmasına sebep olabilir.
  • Anne babalar aile içinde kavga etmemeli ve çocukları üzerinde gerginlik, gerginlik, stres ve endişe oluşturacak hareketlerden kaçınmalıdırlar.
  • Çocuklar kavgalı şiddet içerikli ve korkutucu filmlerden uzak tutulmalıdırlar.
  • Çocuğunuza Özgüven duygusu kazandıracak görevler verebilirsiniz.
  • Çocuğunuzu yaşına uygun sportif ve kültürel etkinliklere katarak onun boş zamanlarını  değerlendirmelisiniz.