Boşanma ve Çocuk

Boşanma ve Çocuk

Ekonomik ve cinsel problemler, iletişim bozukluğu ile aile içi şiddet ve aileler arası sosyokültürel farklılıklar gibi sebeplerden dolayı eşlerin birbirlerinden ayrılmasıyla sonuçlanan boşanma durumu, aile fertlerini etkilemektedir.  Fakat hiç;   şüphesiz en çok etkilenen birey, çocuktur.  Çocuklardaki etkilenme,  yaşa göre farklılık gösterir.

3-5 ya dönemindeki çocuklar, ilgi ve sevgiye muhtaçtır. . Bu dönemde anne babanın huzursuz ve hırçın davranışları, çocuklarına, gerekli ilgiyi göstermelerine engel olur. Yeterli ilgiyi görmeyen çocuklar; saldırgan, sinirli ve hiddetli olurlar. Sevgi ve ilgi yetersizliği çocukta gerileme davranışının görülmesine etkendir ve çocuklarda bebeksi  davranışlar  görülür. . Anneden ayrılma çocukta korku ve panik duygusu oluşturur.

Bu dönemde ki çocuklar sebep ve sonuçları kavrayabilecek olgunlukta olmadığından, anne babalılarının boşanma sebebi olarak kendilerini suçlu hissederler.

5-6 yaş dönemindeki çocuklarda,  anne babaların boşanmasından sonra öfke  nöbetleri   ve huzursuzluklar ortaya çıkar.

7-10 yaş dönemindeki okul çağı çocuklarında görülen durumlar daha farklıdır. Bu çocuklar sürekli üzüntü yaşarlar, gelecekten kaygılıdırlar; duygularını dış yansıtmayıp kendinde saklarlar. Boşanma ve ayrılık üzerinde konuşmak istemezler.  Boşanma olayına utanç; gözüyle bakarlar. Çocuğun okul başarısı düşer. Arkadaşlarıyla arası gittikçe kötüleşip bozulabilir. Kavgacı ve yıkıcı tutumlar sergileyebilir.

Bazen eşler birbirinden ayrılmak istese de aile büyüklerinin engel olmasıyla boşanma gerçekleşmez ve eşler beraber yaşamaya devam eder. Çocuğun bu iki durumun hangisinde psikolojik olarak daha Çok zarar gördüğünün muhasebesi iyi yapılmalıdır. Eğer aile içinde sürekli kavga ve huzursuzluk varsa, çocuklar ister istemez şiddete maruz kalıyorsa, tabii ki çocuk bu durumdan daha çok zarar görecektir.

NELER  YAPILABiLiR?

  • Anne babanın mutlaka boşanması gerekiyorsa ve bu yönde karar alınmışsa bu durumu çocuğunuza uygun bir zamanda yaşına uygun bir dille açıklamanız gerekmektedir. Anne baba tarafından alınan bu karanın çocuğa birlikte açıklanması yerinde bir davranış olur.
  • Çocuk anne babasının boşanmasından kendini sorumlu tutabilir. Bunu önlemek için anne babanın bu kararı kendi aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı aldıklarını açıklamaları çocukların bu şekilde olumsuz düşünmelerini engeller.
  • Boşanma sonrasında ayrılacak eşin, çocuğun alıştığı ortamdan birdenbire gitmemesi gerekir. Bu işlemi bir sürece bağlaması ve alıştıra alıştıra uzaklaşması, çocuğun bu duruma daha kolay adapte olmasını sağlar
  • Eşlerin birbirlerini kötüleyici veya aşağılayıcı sözlerden kaçınmaları gerekmektedir . Eşler, çocukları birbirlerine karşı kullanmaktan kaçınmalıdır.
  • Çocuklara boşanmadan dolayı aşırı sevgi gösterilmemeli veya taviz verilmemelidir. Bu konuda denge iyi sağlanmalıdır.
  • Boşanma sırasında mahkeme kararı, nafaka, malların paylaşımı gibi durumların çocuklara anlatılamamasında yarar vardır.
  • Boşanma sonrası çocuğun velayeti eşlerden birinde olsa da diğer eşin de çocuğu sık sık görmesine izin verilmelidir. Özel günlerde, mesela çocuğunuzun doğum gününde yanında olmanız onu çok sevindirecek ve mutlu edecektir.
  • Son olarak bunu belirtmekte fayda   var ki;  boşanma  sürecine  girildiğinden itibaren  psikolojik  yardım  desteği  alınmasın da fayda  vardır.