Çift Terapisi

Çift Terapisi

Çift ve Aile Danışmanlığı

Evli, beraber yaşayan ya da birlikte olan çiftlere ilişkilerindeki ve ailelerindeki sorunlara, bunlara çözüm bulabilme konusundaki çözümlemeleri içeren zihinsel ve duygusal öğrenmenin esas olduğu danışmanlık sürecidir. Çift terapisi çiftlerin farkındalık seviyelerinin artmasını hedefler. Sorunlarını nedenlerini ve bu sorunların çözüm yollarını fark edebilmelerini sağlar. Çift veya aile kendi sorunlarını kendileri fark etmeli kendileri çözüm bulmakta zorlandıkları ve tıkandıkları için terapist bu süreçte çifte eşlik eder, yardımcı olur.

Çift danışmanlığında kişilerin bireysel yapılarından ziyade eşler arası ilişkiye odaklanılır. Danışmanlık süreci boyunca çiftlerin iletişim ve empati yeteneklerinin iyileştirilmesi, evlilik uyumunun artması ve eğer varsa eşlerdeki uygusuz davranışların giderilmesi için ilişki yeniden düzenlenir. Çift var olan problemleri kendi bakış açılarıyla ve kendi duygularıyla ortaya koyar. Uzman psikolog bu sırada çiftin kendi duygu ve düşüncelerinden bahsederken birbirlerinin sözlerini kesmeden dinlemelerini ister.

Çiftin birbirlerini suçlamaları yerini birbirlerini mutsuz ve rahatsız edici davranışlarına odaklanmalarına dikkat çeker. Birbirlerine hakaret yada küçük düşürücü sözler söylemeleri yerine birbirlerinin bakış açıları ile sorunlara yargılamadan bakabilmelerini öğretir. Çünkü terapi süreci aile bireylerinin eleştirdikleri birbirlerinden yakındıkları bir yer değildir. Amaç çiftin birbirinden beklentilerini net bir şekilde söyleyebilmelerini sağlamaktır. Terapist çiftin geçmişinin sistematik olarak değerlendirir. Sorunların altında yatan ana temel etkenler araştırılır. Bu temel bulunarak terapi sürecinde düzeltilir. Böylelikle evlilikte sorunlara kökten çözüm bulunur. Çift birbirlerini değiştirmek yerine kendilerine ve birbirlerinden beklentilerine odaklanırlar. Böylelikle terapist ve çift birlikte evlilikte yada ilişkide mutsuzluğa yol açan durumları belirler, çiftin rollerini keşfederler yeni rol kalıpları oluştururlar. Evlilik ya da ilişkide denge ve düzen sağlanır.

Evlilikte yada ilişkide aldatılma şüphelerinin olması, kişinin kendine veya eşine karşı güvensizlik duygularının hissedilmesi, duygusal olarak uzaklık, cinsel anlamda soğukluk, tartışmalarda artış, şiddet, sevgi-saygı ve güven problemlerinin oluşması, evliliğin sıkıcı mutsuz edici bir durum olarak görülmesi, birbirlerine yada kendilerine çiftin özen göstermemesi iletişim sorunlarının varlığı, kayınvalide,ebeveyn ilişkisinin ayarlanamaması gibi durumlarda çift aile danışmanlığı alma zamanı gelmiştir.

Evlilik Terapisinde İhtiyaç Duyulan Bazı Durumlar:

İletişim Sorunları
Sadakatsizlik(Aldatma)

Duygusal ihmal
İş-Özel hayat arasındaki dengesizlikler
Çocukların davranış ve okul sorunları
Aile bireylerinden birinin kaybı
Aile-içi çatışmalar
Çocukluk dönemi travmaları
Yeniden evlenen çiftler
Yeni evlenme dönemi
Evlatlık alan aileler
Aile-içi şiddet
Aile-içi cinsel/fiziksel/psikolojik taciz
Boşanma Süreci
Çiftlerde Uzlaşma Problemi
Sorun Çözme Stratejisi